Over het NJMT

Stichting Nationaal Jeugd Musical Theater (NJMT) is een organisatie die zich, zonder winstoogmerk, richt op het opleiden van kinderen van 4 tot 18 jaar in dans, drama en zang en het maken/produceren van theatervoorstellingen (musicals) voor en door kinderen. De voorstellingen van NJMT zijn te zien in de grootste theaters in het hele land. Het NJMT neemt hiermee een bijzondere plaats in binnen de theaterwereld.

De opleiding is de kweekvijver voor jong theater- en musicaltalent.

Het NJMT verzorgt een professionele dans-, zang- en acteeropleiding voor deelnemende cursisten. Een team van vakdocenten in muziek, ballet en toneel verzorgt de afzonderlijke lessen en trainingen. Bij NJMT kunnen lessen gevolgd worden in Show/musicalballet, Tapdans, Klassiek ballet, Spitzen, Drama/spellessen, Zang/stemvorming en kan worden deelgenomen de nieuwe en/of de lopende musical theaterproductie.

Bekijk hier de beeldcommercial van het NJMT.

De tourproductie

De tourproducties van het Nationaal Jeugd musical Theater zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding die wij bieden. Aan de voorstellingen wordt deelgenomen door kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. De deelnemende kinderen en jongeren aan de theaterproductie worden in de gelegenheid gesteld ervaring op te doen waarbij de wens van kinderen en jongeren om deel te nemen aan een, qua uitvoering, professionele theaterproductie leidend is.

De jonge spelers worden geworven uit de eigen opleiding door middel van audities. Er wordt gewerkt met 4 jeugdcasts.

Naast het instuderen van een productie wordt veel aandacht besteed aan het sociaal functioneren. Verantwoordelijkheid voor elkaar, de kleding en attributen en het realiseren van een gezamenlijk product; de voorstelling. De kinderen en jongeren wordt geleerd samen te werken met andere disciplines (regie, schmink, techniek, enz.), de volwassen acteurs en de ouderbegeleiders. Voor meer informatie over de tourproducties van het NJMT:
Producties NJMT


  
Het Nationaal Jeugd Musical Theater is een erkend SBB Leerbedrijf.
Zie voor meer infomatie de website van SBB.