ANBI Informatie

NJMT en ANBI

Stichting Nationaal Jeugd Musical Theater is aangewezen als ANBI: een Algemeen Nut Beoogende Instelling.

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
 
Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

- ANBI Info 2015