Vrienden NJMT

Als Vriend van NJMT steunt u onze jongeren, maar doet u ook uzelf een groot plezier. Nationaal Jeugd Musical Theater biedt jongeren de kans in een musicalproductie te kunnen meespelen, theaterervaring op te doen en middels ondersteunende lessen in zang drama en ballet een opstap te kunnen maken naar een theatervervolgopleiding.

NJMT prijst zich gelukkig met een grote schare belangstellende ouders en vrijwillige medewerkers om de grootschalige musicalproducties te kunnen realiseren. Van hulp bij decorbouw tot het vervaardigen van soms wel 300 kostuums per productie, kan NJMT rekenen op de steun van vele ouders en vrijwilligers. NJMT zoekt nog meer Vrienden; mensen die ons een minstens zo'n warm hart toedragen als onze vrijwilligers, maar die bereid zijn dat financieel te onderstrepen.

Als u:
1: graag naar een familievoorstelling gaat.
2: de jeugd en Nationaal Jeugd Musical Theater een warm hart toedraagt.
3: een goede vooropleiding voor jongeren een goede zaak acht.

schroom dan niet om u als Vriend van Nationaal Jeugd Musical Theater aan te melden. Als Vriend van NJMT steunt u onze jongeren, maar doet u ook uzelf een groot plezier. Er zijn vele voordelen verbonden aan uw vriendschap:


Klik Hier voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden

Vrienden van NJMT worden in de gelegenheid gesteld om voor personeelsfeest en/of PR-activiteit de lopende musicalproductie te boeken, of Nationaal Jeugd Musical Theater te boeken voor een andere buitenschoolse activiteit.


Meer Informatie

Janine Maier COORDINATIE VRIENDEN VAN HET NJMT
Email: r.maier@kpnmail.nl