ANBI Informatie

ANBI Informatie

Het NJMT is aangewezen als ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Doordat de stichting NJMT een ANBI is, kan iedereen makkelijk een donatie aan het NJMT doen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De ANBI hoeft op haar beurt geen schenk- en/of erfbelasting af te dragen.

Dit betekent dat donaties aan het NJMT voor 100% bij het NJMT terecht komen!

Wie periodiek (meerdere jaren achtereen) schenkt aan een ANBI kan deze schenkingen zelfs voor 100% aftrekken. Hiervoor bestaat geen maximum. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift wel vastleggen in een overeenkomst.

Nalatenschappen aan ANBI’s zijn vrijgesteld van successierecht.

Meer informatie over het NJMT als ANBI vindt u in het volgende document: ANBI informatie NJMT 2020

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op via: